Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Portál městských částí

​​​​​​​​​​​​140424_ipr_sanon_www.pdf​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​Při zpracovávání celoměstských dokumentů (Metropolitní plán, Strategický ​​​plán a další) počítáme s městskými částmi jako s partnery. IPR i magistrátní odbory chtějí v průběhu jejich zpracovávání úzce komunikovat se všemi městskými částmi. Proto pořádáme workshopy a semináře určené pro zástupce městských částí. Níže jsou uvedeny informace týkající se konání jednotlivých akcí včetně konkrétních termínů.​​

​​

Přehled studií

studie_titulka.PNG

​IPR Praha sestavil základní seznam dílčích studií, zejména podrobnějších územně plánovacích podkladů, který postihuje zejména období od r. 2000 do poloviny r. 2016. Jednoduchá aplikace si klade za cíl poskytovat souhrnný přehled všech studií dokončených nebo v současné době rozpracovaných pro celé území města Prahy, který se podařilo dosud zjistit od různých zadavatelů.

Obsahuje kompletní tabulku s údaji, jako je například popis studie, její zadavatel, rok zpracování, typ studie a městská část, na jejímž území se nachází. Pro menší část ze seznamu je pak k dispozici i mapa se zákresem řešeného území, kde se po kliknutí do mapy se zobrazí základní informace o studii.

Cílem je tento seznam a mapu postupně doplňovat o dosud nezaznamenané studie, například o ty, které jsou zadávány jednotlivými městskými částmi. Tato evidence byla zaktualizována pod hlavičkou ÚAP hl. m. Prahy.

Adresa aplikace http://app.iprpraha.cz/apl/app/studie/

V případě námětu na aktualizaci seznamu studií prosíme kontaktujte příslušného garanta území.​


Katalog městských částí​

Základní informace o městských částech hl. m. Prahy nově přehledně na webu.

katalog_mc.png 

Aplikace Katalog MČ​ prezentuje různá témata pomocí číselných hodnot a grafů v jednotné grafické podobě.  Zdrojem informací pro katalog jsou celoměstské i národní evidence. Každá městská část je v prezentaci znázorněna jinou barvou. Katalog je součástí projektu Územně analytické podklady hl. m. Prahy a připravil ho IPR Praha.

Adresa aplikace http://katalog-mc.iprpraha.cz/

V případě dotazů ke katalogu se obracejte na Ing. Kateřinu Hynkovou hynkova@ipr.praha.eu


Seminář k ÚAP 2016 pro MČ

Informační setkání pro městské části k Územně analytickým podkladům hl. m. Prahy 2016 proběhlo ve středu 21. září 2016 v Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy. Hlavním bodem programu bylo představení zpracované aktualizace ÚAP 2016 a informace o jejich projednávání. Dále zazněly krátké zprávy o otevřených datech a mapových aplikacích nebo připravovaném Strategickém plánu HMP a některých dílčích strategických projektech. Setkání se zúčastnili zástupci 37 městských částí.

Prezentace ze semináře je ke stažení zde.​​​


Mapový portál pro MČ

Líbilo by se vám mít na webu městské části vlastní interaktivní mapu Městské části se všemi dostupnými celoměstskými podklady?

Mapový portál je aplikace spravovaná IPR Praha, ve které si můžete do velké míry sami určit, jak bude mapová aplikace vypadat a jaká data bude zobrazovat.​

P6.pngKontakty 

Dotaz k Metropolitnímu plánu >>> Kristýna Drápalová | drapalova@ipr.praha​​​.eu | ​777 836 408​​

Chybí vám tu něco?​ >>> Marek Váchavacha@ipr.praha.eu | 236 005 020
​​​​​​