Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Informace o využití digitálních map hl. m. Prahy a IPR

Informace pro městské části o mapách, možnostech využití mapových služeb a geografických dat hl. m. Prahy, o aktuálních projektech a informačních zdrojích.

Přehled studií

studie_titulka.PNG

​IPR Praha sestavil základní seznam dílčích studií, zejména podrobnějších územně plánovacích podkladů, který postihuje zejména období od r. 2000 do poloviny r. 2016. Jednoduchá aplikace si klade za cíl poskytovat souhrnný přehled všech studií dokončených nebo v současné době rozpracovaných pro celé území města Prahy, který se podařilo dosud zjistit od různých zadavatelů.

Obsahuje kompletní tabulku s údaji, jako je například popis studie, její zadavatel, rok zpracování, typ studie a městská část, na jejímž území se nachází. Pro menší část ze seznamu je pak k dispozici i mapa se zákresem řešeného území, kde se po kliknutí do mapy se zobrazí základní informace o studii.

Cílem je tento seznam a mapu postupně doplňovat o dosud nezaznamenané studie, například o ty, které jsou zadávány jednotlivými městskými částmi. Tato evidence byla zaktualizována pod hlavičkou ÚAP hl. m. Prahy.

Adresa aplikace http://app.iprpraha.cz/apl/app/studie/

V případě námětu na aktualizaci seznamu studií prosíme kontaktujte příslušného garanta území.​


Katalog městských částí​

Základní informace o městských částech hl. m. Prahy nově přehledně na webu.

katalog_mc.png 

Aplikace Katalog MČ​ prezentuje různá témata pomocí číselných hodnot a grafů v jednotné grafické podobě.  Zdrojem informací pro katalog jsou celoměstské i národní evidence. Každá městská část je v prezentaci znázorněna jinou barvou. Katalog je součástí projektu Územně analytické podklady hl. m. Prahy a připravil ho IPR Praha.

Adresa aplikace http://katalog-mc.iprpraha.cz/

V případě dotazů ke katalogu se obracejte na Ing. Kateřinu Hynkovou hynkova@ipr.praha.eu​​


Senátní volby 2016

IPR pro vás opět připravil webovou aplikaci, která umožní občanům vyhledat volební místnost na základě trvalého bydliště a po ukončení voleb také sledovat průběžné a konečné výsledky.

Základní odkaz na aplikaci: http://app.iprpraha.cz/apl/app/volby

​ Stejně jako v minulých letech je možné aplikaci přidat jako IFRAME do Vašeho webu se zacílením na danou městskou část – v tom případě použijte následující odkaz (šestičíslí na konci je již známý kód městské části): http://app.iprpraha.cz/apl/app/volby/?mc=500224

V případě jakýchkoliv dotazů se prosím obracejte na Mgr. Pavla Ečera (ecer@ipr.praha.eu).​

volby_screen.png 


Mapový portál pro městské části

Líbilo by se vám mít na webu městské části vlastní interaktivní mapu Městské části se všemi dostupnými celoměstskými podklady? Mapový portál je aplikace spravovaná IPR Praha, ve které si můžete do velké míry sami určit, jak bude mapová aplikace vypadat a jaká data bude zobrazovat. Více informací.


P6.png


Hromadné dočištění adresních míst v RÚIAN

probíhající ve spolupráci ZIO MHMP, INF MHMP a IPR Praha si klade za cíl vyčistit chyby zákresu adresních míst v Registru územní identifikace, adres a nemovitostí, které byly způsobeny prvním hromadným importem dat do registru. Více informací.


icon.png Komponenty Javascript

Jednoduchý nástroj pro tvorbu vlastní aplikace využívající on-line mapy hl. m. Prahy ve vlastních webových stránkách.


logo_geoportal.jpg 

otevrena_data_modra.png


 

​​​Mapa on-line pro MČ - nastavte si vlastní rozsah a obsah mapy a vložte si Mapu on-line

do vlastních webových stránekKontakty:


GIS na MHMP:

Ing. Nora Lebrová (MHMP/INF) | Nora.Lebrova@praha.eu | 236 00 2364

technické informace o technologii ESRI:

Ing. Lukáš Lebr (IPR Praha) | lebr@ipr.praha.eu | 236 00 5681


informace o mapových aplikacích:

Mgr. Pavel Ečer (IPR Praha) | ecer@ipr.praha.eu | 236 00 5605

informace o datech:

Mgr. Bohdan Baron (IPR Praha) | baron@ipr.praha.eu | 236 00 5053