Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Pro Informatiky

icon.pngKomponenty Javascript


Komponenty Javascript pro jednoduché využívání on-line map hl. m. Prahy ve vlastních www stránkách
On-line mapové služby provozované IPR Praha a Odborem informatiky hl. m. Prahy (seznam je dostupný zde) je možné využívat také jako interaktivní součást vlastních www prezentací nebo pro tvorbu vlastních jednoduchých mapových aplikací. Služby jsou publikovány zdarma a je možné je využívat pro libovolné koncové využití.

Pro vývoj www stránek využívající mapové služby hl. m. Prahy je možné využít celou řadu technologií. S ohledem na to, že všechny služby jsou poskytovány technologií ESRI ArcGIS Server, je možné využít jedno z nativních aplikačních rozhraní (nejčastěji ESRI Javascript API, popř. ESRI FLEX API nebo ESRI Silverlight API). Vedle toho je možné využít také technologie pro práci se službami ve formátu WMS.

Využívání těchto základních technologií pro tvorbu jednoduchých interaktivních map v rámci vlastních www prezentací není dosud v rámci široké komunity www vývojářů běžně rozšířené, na rozdíl od využívání API obecnějších systémů typu Google Maps nebo Mapy.cz. Využívání obsahového bohatství map hl. m. Prahy pro www stránky je proto pro běžného vývojáře prozatím relativně neznámou a tím i časově náročnější záležitostí.

Pro odstranění této bariéry a na podporu využívání on-line mapových služeb ve www prezentacích připravil INF MHMP a IPR Praha technologii „Komponenty Javascript ESRI ArcGIS REST API“. Jedná se o knihovnu funkcí v jazyce Javascript, které sdružují nejčastěji využívané objekty, nástroje a funkce pro práci s mapami a umožňují jejich snadné vložení do HTML kódu a uživatelskou konfiguraci.

Komponenty umožňují zejména:

  • Vložení interaktivní mapy s nástroji pro ovládání mapy
  • Vložení mapových vrstev s využitím služeb IPR Praha a MHMP
  • Vložení vlastní uživatelské vrstvy
  • Editace prvků vlastní uživatelské vrstvy
  • Zobrazení tooltipů a vizitek nad objekty vrstev v mapě s konfigurovatelným obsahem
  • Vyhledání adresyPopis parametrického nastavení Mapy on-line

Nabídka na uložení a publikaci geografických dat


Úplný popis ArcGIS Javascript API, příklady
icon.png

Stručná uživatelská příručka
Komponenty Javascript v1


icon.png

Podrobná dokumentace Komponenty Javascript (registrace)


icon.png

Ukázky využití Komponent Javascript v PrazeLicenční podmínky využítí ESRI ArcGIS Rest API

Vyjádření Esri, týkající se poskytování služeb ArcGIS for Server prostřednictvím Rest API, vyplývající z licenční smlouvy Esri

Podle licenční smlouvy Esri mohou držitelé licencí ArcGIS for Server - licence pro produkční server (tj. běžná uživatelská licence ArcGIS for Server) poskytovat služby jiným uživatelům bez omezení, pokud se nejedná o komerční použití poskytovatelem aplikačních služeb (tj. držitel licence tyto služby neposkytuje za úplatu, vyjma případných poplatků ve veřejné správě na zpětnou úhradu nákladů).

Jedním z možných přístupů těchto jiných uživatelů ke službám ArcGIS for Server může být přístup prostřednictvím Rest API z webových aplikací, které mohou využívat Web Mapping API Esri nebo přístupovat přímo k Rest API. Nasazení těchto Web Mapping API Esri (nástroje pro Javascript/HTML5, Flex, Silverlight) není nijak zpoplatňováno, jestliže přistupují právě ke službám ArcGIS for Server.